Almásy-kastély Látogatóközpont, Gyula

Kastély Kastély Múzeum Múzeum Műemlék Műemlék Különleges hely Különleges hely Kávéház és cukrászda Kávéház és cukrászda Kulturális központ Kulturális központ Kiállítás Kiállítás


Forrás: http://www.visitgyula.com/gyulai-almasy-kastely
A török hódoltság után a Békés vármegye nagyobb részét magában foglaló gyulai uradalmat Harruckern János György kapta meg III. Károly király adományaként.

A főhadbiztos a terület 1722-es megszerzése után az egymást váltó főúri családok (a Harruckernek, a Wenckheimek és az Almásyak) többször bővítették, átalakították.

A kastély 1945 utáni mostoha sorsa, a jobb oldali mellékszárny felújításával 2004-ben fordult jobbra, hogy aztán egy EU-s pályázati támogatás segítségével 2016 márciusára teljesen megújuljon.

A gyulai Almásy-kastély minden tekintetben különbözik a hazai kastélyoktól. Az épületben helyet kapott tárlat ugyanis azt meséli el, amit eddig egyetlen kastély sem: mi történt a színfalak mögötti világban? Nemcsak a főúri életmódról szól, a személyzet életére is koncentrál.

Hazánkban egyedülálló módon, a 21. századi interaktív technika segítségével, izgalmasan és kreatívan mutatja be a korabeli mindennapokat, a személyzet tagjainak feladatait és még számos érdekességet.

Ezeken túl tematikus részek idézik fel az itt tett királylátogatásokat, a tíz, Gyulán lefegyverzett aradi vértanú emlékét és Albrecht Dürer gyulai kapcsolatait.

A tárlat különleges abban is, hogy a látogatók a tableten működő multimédiás vezetések közül maguk választhatják ki, milyen mélységű ismeretekre, milyen hosszú barangolásra vágynak. Egyedi módon készült a gyermekek érdeklődési körének és nyelvezetének megfelelően összeállított vezetés is. Az alkalmazást saját mobil készülékére minden vendég önállóan is letöltheti.


 

 További szállások

Látnivalók a környéken

Gyulai Vár

Gyulai Vár

  • Gyula

A vár története<br> A gyulai vár, a megépítésétől a töröknek való feladásig, döntően a királyi udvarhoz köthető, vagy rokoni címen, vagy pedig úgy, hogy maga a király vagy a király családi tagja az uradalom birtokosa. Mindezt azért érdemes hangsúlyozni, mert legközelebb Buda és Vajdahunyad az a két vár. amely egyértelműen ilyen királyi pozíciókkal rendelkezik. A gyulai vár talán még az utóbbinál is kiemeltebb, mivel külföldi uralkodói körökkel is kapcsolatba hozható.<br> A várépület első konkrét említése 1445-ből való, bár a vár építését Maróti János már 1405-ben megkezdte. Élete állandó harcokban telt el a török ellen, így a gyulai munkák vezetője és befejezője fia, Maróti László lehetett. 1476-ban a vár és az óriási uradalom a koronára szállt vissza. 1482-ben Mátyás király fiának, Corvin Jánosnak adományozza a területet, aki - egyéb építkezések mellett - a mai Corvin-bástya (ún. Rondella) építésével hagyta kézjegyét a váron. A vár hadászati szempontból a mohácsi vész után lép elő igazán. Szapolyai János híveinek sikerül megszerezniük a várat, majd rövid ideig erdélyi érdekeltségű főurak kezében volt, de 1552-ben ismét királyi birtoklásba került egy csere következtében. A török eközben elkezdte a környék pusztítását, majd a vártól nem messze palánkokat épített, ezzel megakadályozva a várőrzők számára az élelemellátást. 1566 nyarán II: Szulejmán unokaöccse, Pertaf basa végül ostrom alá vette a várat. Kilenc hét ostrom után aláírták a vár feladásának szerződését, így a város török kézre került. A viszonylagos béke beálltával a város élete lassú fejlődésnek indult, majd 1695-ben a keresztény hadak visszafoglalták a területet. Ezt követően a várban az uradalom kiszolgáló egységei kaptak helyet.<br> A vár felújítása az 1960-as évek elején indult meg. 1964-től a falakon belül működik a Várszínház, és a régi állandó kiállítást is ekkor nyitották meg. Hosszas felújítás után 2005-ben elkészült az új reneszánsz vármúzeum, ahol 24 kiállító teremben járhatják végig a vendégek a hat évszázad történetét.<br>

További látnivalók

Programok a környéken

További programok

Bejelentkezés