Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár, Zirc

Múzeum Múzeum


Forrás: www.zirc.hu

A Monostor főbejáratán belépve boltíves előtérbe érkezünk, ahonnan vörös márvány lépcsőkön juthatunk el a második emeleten lévő nemzetközi hírű Műemlékkönyvtárba.

A mai könyvtár alapját képező köteteket a 18. század elején Heinrichauból hozták a ciszterci szerzetesek. Ez az állomány ma 65.000 kötetből áll. Ebből 70 kötet a 15. századból való ősnyomtatvány, hazai viszonylatban jelentős szám. A könyvtár állományát századokon át folyamatosan bővítették. Témák szerint tükrözi egy szerzetes tanító rend igényeit. Teológia mellett történelem, irodalom, természettudományok, de a segédtudományok is képviselve vannak.

A nyelvi megoszlás sokrétű: nagyrészt latin, német, magyar, de emellett görög, héber, angol, francia, olasz nyelvű kiadványokat is találunk.

A könyvtár ritkaságai közé tartozik a Thuróczy Krónika 1488. augsburgi kiadása, vagy az úgynevezett Schedel Krónika : 1493-ból Nürnbergben Koberger nyomdájában készült fametszetekkel gazdagon díszített német nyelvű kötete.

A magyar anyagból kiemelkedik Werbőczy István Hármas könyvének Heltai Gáspár által 1571-ben Kolozsvárott nyomtatott magyar nyelvű kiadása. 1656-ban, Londonban kiadott 9 nyelvű 7 kötetből álló biblia, a 18. századból a 64 kötetes Zedler féle Universal Lexikon német nyelven, a 19. századból jelentős a Flora Universalis 47 kötete, mely az akkor ismert összes növényt kézi festésű ábrákkal mutatja be.

A magyar anyagot Petőfi, Kossuth, Széchenyi, és több más magyar író művei képviselik. Nagy értékű a könyvtár folyóirat anyaga is. Megtalálható többek közt a Kossuth által szerkesztett Pesti Hírlap hiánytalan sorozata.

Nagy élményt nyújt a könyvek mellett a könyvtár Nagytermének világhírű intarziás berendezése, melyet nagyrészt a Bakony jellegzetes fájából, habos kőrisből tervezett és készített Wilde Mihály zirci asztalosmester. Ugyancsak látható öccsének Wilde Józsefnek egy kis intarziája, melyet sokféle bakonyi fafajtából készített. Ez az 1862-es londoni világkiállításon Magyarországnak kimagasló elismerést szerzett.

A könyvtár 1953 óta az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésében van.

A Műemlékkönyvtár nemzetközi szinten jegyzett magyar kulturális érték.

Belépő:
Felnőtt:500 Ft
Diák, nyugdíjas:250 Ft

 


További szállások

Látnivalók a környéken

További látnivalók

Bejelentkezés